Konferensprogram

Torsdag 27.6

kl. 10:00 Gemensam ledarkonferens i Elimkyrkan: Mika Yrjölä

kl. 12:00 Lunch i Elim.

kl. 13:00 Forts. på förkonferensen i respektive kyrkor, Elim och

Ebeneser

kl. 17:30 Middag på Optima

kl. 19:00 Inledande konferensmöte: Mika Yrjölä

kl. 20:30 Kvällsbit

Fredag 28.6

kl. 8:00-9:00 Frukost i caféet vid Optima

kl. 9:30 Bön, bibelläsning och lovsång

kl. 10:00 Förmiddagsmöte: Mika Yrjölä

kl. 11:30 Lunch

kl. 13:30 Bibelstudium: Jonas Ahlsved

kl. 15:00 Seminarier

kl. 16:30 Middag

kl. 19:00 Kvällsmöte: Olle Rosenqvist

kl. 20:30 Kvällsbit

kl. 22:00 Ungdomsmöte

Lördag 29.6

kl. 8:00-9:00 Frukost

kl. 9:30 Bön, bibelläsning & Lovsång

kl. 10:00 Förmiddagsmöte

kl. 11:30 Lunch

kl. 13:30 Bibelstudium: Lilian Lytz

kl. 15:00 Seminarier

kl. 16:30 Middag

kl. 19:00 Kvällsmöte: Fredrik Martin

kl. 20:30 Kvällsbit

kl. 22:00 Ungdomsmöte

Söndag 30.6

kl. 8:00-9:00 Frukost

kl. 9:30 Bön, bibelläsning och lovsång

kl. 10:00 Festgudstjänst med nattvard: Stefan Löv

kl. 12:00 Lunch